מקצועות הומניים

תנ"ך ,ספרות, תושב"ע, חיבור, עברית ,קריאה ,תלמוד בבלי וכל מקצוע הומני אחר שבו אתם 

מתקשים אנו בד"ר לוגי השכלה במרחק טלפון.

 רק אותתו לנו ונגיע לטפל מיידית ונקודתית בבעיה


 
"

 !!!מבצעים מפתיעים לפתיחת שנת הלימודים החדשה התקשרו עכשיו


האתר נבנה ומתוחזק על ידי xCom.co.il .חיל הצנחנים 5, ראשל''צ :טל. 074-7011147 / 03-9416103; שגיא:052-2579733

www.dr-logy.co.il